"Dünya Rəssamlığı" incəsənət klubunun rəsmi blogu

İncəsənət bizim – bir neçə gəncin ideallarını birləşdirən ümdə dəyərdir. Öyrənib bildiklərimizi, eşidib gördüklərimizi, təcrübədən keçirdiklərimizi və ən nəhayət, ilham aldıqlarımızı sizinlə bölüşmək üçün burdayıq.


Bir şərh yazın

Monumental sənət. Mozaika

Bir qayda olaraq özündə əhəmiyyətli ideyanı və məzmunu ümumiləşdirilmiş və möhtəşəm bədii formalarla gerşəkləşdirilən plastik sənə növü nümunələri monumental əsər kimi qəbul olunur. Bu cür sintezi əldə etməklə xatirə abidələrini, tikililəri bəzəyən heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və mozaik əsərləri, vitrajları, şəhərin meydanlarını bəzəyən heykəlləri və fəvvarələri yaddaqalan monumental sənət əsərinə çevirmək mümkündr.Qədim insanların yaradıcılığında ifadəsini tapan monumental sənət öz inkişafını bu günümüzə kimi davam etdirməkdədir. Monumental-dekorativ sənətin əsas növlərindən sayılan mozaika özündə əsasən eyni və yaxud da müxtəlif materiallardan yaradılan süjeli təsviri və ornamental kompazisiyanı ifadə edir. Onun gerçəkləşməsində daş və smaltdan (rəngbərəng şüşə daşlar), eləcə də keramik lövhələrdən istifadə olunur.Azərbaycanda mozaika sənətinin inkişafını əsasən XX əsrdən başlayaraq müşahidə etmək mümkündür. O.Şixəliyev, H.Rəcəbov, A.Ağamalov, M.Qafarov, T.Ağababayev, M.Abdullayev bu sahədə uğurlu sənət əsərləri yaratmışdır.

"Bahar" - Tofiq Ağababayev. 1970. Məhv edilmişdir

“Bahar” – Tofiq Ağababayev. 1970.
Məhv edilmişdir

"Əfsanə" kafesi. (məhv edilmişdir) İsmayıl Məmmədov, Sirus Mirzəzadə. 1985.

“Əfsanə” kafesi. (məhv edilmişdir)
İsmayıl Məmmədov, Sirus Mirzəzadə. 1985.

"Oyanış" - Sayad Rüstəmov Gəncə şəhəri 1995.

“Oyanış” – Sayad Rüstəmov
Gəncə şəhəri 1995.

"Mütəfəkkir" - Ənvər Qarayev  Şamaxı şəhəri 1986.

“Mütəfəkkir” – Ənvər Qarayev
Şamaxı şəhəri 1986.

"Neftin tarixi" - Nüsrət Hacıyev. 1979 (məhv edilmişdir)

“Neftin tarixi” – Nüsrət Hacıyev. 1979
(məhv edilmişdir)

"Fəhlə əlləri" Sirus Mirzəzadə, Rəşid Heydərzadə,Arif Ələsgərov, Elxan Tahirov. 1978.

“Fəhlə əlləri”
Sirus Mirzəzadə, Rəşid Heydərzadə,Arif Ələsgərov, Elxan Tahirov. 1978.

"Azərbaycan nağılları" - Oqtay Şıxəlıyev. 2006. H.Əliyev adına idman-konsert kompleksi.

“Azərbaycan nağılları” – Oqtay Şıxəlıyev. 2006.
H.Əliyev adına idman-konsert kompleksi.

"Mətbuat" mozaik kompazisiyası. Oqtay Şıxəliyev.Hacıbala Rəcəbov. 1970.

“Mətbuat” mozaik kompazisiyası.
Oqtay Şıxəliyev.Hacıbala Rəcəbov. 1970.

"Səadət" mozaik kompazisiyası.Keçmiş Səadət sarayının qarşısı. Sirus Mirzəzadə.Rəşid Heydərzadə.Arif Ələsgərov.Elxan Tahirov. 1975.

“Səadət” mozaik kompazisiyası.Keçmiş Səadət sarayının qarşısı.
Sirus Mirzəzadə.Rəşid Heydərzadə.Arif Ələsgərov.Elxan Tahirov. 1975.

Nizami metrosu

Nizami metrosu

"Moskva" otelində divar rəsmi. Toğrul Nərimanbəyov.1977. Məhv edilmişdir

“Moskva” otelində divar rəsmi.
Toğrul Nərimanbəyov.1977.
Məhv edilmişdir

 

 

Advertisements